Kuralsız_Adam61

Kuralsız_Adam61


Gerekli Evraklar

GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNE YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN  GEREKLİ OLAN BELGELER

   Gerekli Evraklar
   Örnek Vekaletname

           Aşağıda ki evrakların tamamı 2 adet asıl yada 2 adet noter onaylı olacaktır.
           
1-Ticaret Sicil Gazetesi
           
2-İmza Sirküleri

3-Faaliyet Belgesi

4-Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak,vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

5- İmzaya yetkili şahısların nüfus cüzdan örneği

 6-Vekâletname - ( Örn : VEKALETNAME )

NOT: Sürekli vekâletname yenilememek için vekaletname tarihinin uzun süreli olması lehinizedir.

NOT: GÜMRÜKLERDE İŞLEMİ OLAN VE SİSTEMDE EVRAKLARI TARATTIRILMIŞ OLAN FİRMALARDAN SADECE VEKÂLETNAME ALINMAKTADIR. DİĞER EVRAKLARIN HAZIRLANMASINA GEREK YOKTUR.