0 216 695 25 55

0 216 695 25 58


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik (plastik maddeler)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik (plastik maddeler)
2 Mart 2012 Tarihli ve 28221 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ ile 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2008/8) 1 inci maddesinde yer alan tablo ve Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ