0 216 695 25 55

0 216 695 25 58


Stajyerler ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının staj süreleri

Değerli Üyelerimiz

Bilindiği üzere Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları 01 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yapılmış ve sınavlarda başarı göstererek Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi almaya hak kazanan adaylar kendi kusurları olmadığı halde, sırf sınavların yıl sonuna doğru yapılmış olması ve yazımızda izahına çalıştığımız gecikmelerin yarattığı mağduriyetlerinin önlenmesi hususunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü`ne 29 Şubat 2012 tarihli 2012/1321BK Sayılı Yazımız ile makamlarına ilettik.

Konu ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
YÖNETİM KURULU


2012/1321BK Sayılı Yazımız