8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik

Gümrük Veri Ambarı Sistemi Erişim Protokolü

Katma Değer Vergisi Sirküleri /61 Transit Taşımacılık İstisnası

Yeni Banka Tahsilat sistemi için veritabanında güncelleme

Stajyerler ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının staj süreleri

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik (plastik maddeler)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanması

Elleçleme İşlemleri

65 Yaşını dolduranlardan talep edilen Sağlık Raporları

İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrolleri

``CE`` İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Kuralsız_Adam61 Kuralsız_Adam61

Kuralsız_Adam61 Kuralsız_Adam61 Kuralsız_Adam61 Kuralsız_Adam61