0 216 695 25 55

0 216 695 25 58


Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Danışmanlığı

http://idealgumrukleme.com/images/belge.JPG

Normal
0 21 false false false TR X-NONE X-NONE
31 Mart 2007 Tarih 26479 Sayılı Resmi Gazeteyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 25. maddesinde belirtildiği üzere yayınlanacak bir tebliğ ile yabancı madde taşıyan firmaların güvenlik danışmanı istihdam etmesi zorunlu kılınacaktır. Ayrıca ülkemiz ADR (The International Carriage of Dangerous Goods) antlaşmasına taraftır. Ve bu antlaşmaya göre taraf ülkelerin tehlikeli madde taşıması yapabilmesi için güvenlik danışmanı (DGSA: Dangerous Goods Safety Adviser) bulundurması gereklidir. 

.....


Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

                                                                                                                                                                                                            08.10.2012

 

ADR YÖNETMELİĞİ VE ANTREPOLAR

 

12.06.2012 tarihli 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğindeki değişiklikle Yönetmeliğin 81 ve 330 uncu maddeleri ile EK 62 de değişiklik yapılmış EK 12 ise yürürlükten kaldırılmıştır ve  2012/20 sayılı Genelge ile EK 62 kapsamı eşya  Gümrük Tarife Bazlı  listeden ADR yönetmeliği listesindeki tehlike madde listesine (ADR Cilt 1 Tablo A ve Tablo B) geçiş yapmıştır. Bu eşyaların niteliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.  Bu liste değişikliği sonrası ADR kapsamında bulunan  3000’i aşkın tehlikeli madde için antrepolarda özel düzenek ve yapılar zorunlu kılınmıştır.

                Her ne kadar 2012/26 sayılı Genelge ile içeriği 5 litreden az olan ambalajlarda bulunan alkollü içkiler ile içeriği 500 ml'den az olan ambalajlarda bulunan parfüm ürünlerini anılan Genelge kapsamı dışında tutulmuş olsa da bu muafiyet oldukça yetersizdir. Şayet 2012/20 sayılı genelge ile lityum piller, araç hava yastığı modülleri, kendiliğinden şişmeyen can kurtaran aletleri vb.  özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulması zorunlu kılınmış ve  bu da beraberinde kargaşalara sebebiyet vermiştir. Ayrıca ADR kapsamında taşınamayacak olan bazı ürünler (Örnek: Organik Peroksit Sınıf 5.2 Grup A) ve ADR kapsamı dışında sınırsız miktarda taşınabilecek ürünlerde ADR yönetmeliği tablo A ve tablo B kapsamında belirtilmiştir fakat yönetmelikte bu ürünlere ait herhangi bir açıklama getirilmemiştir.

                Peki çözüm nedir? İlk olarak ADR Tehlikeli Madde Listesi kontrol edilmeli ve liste düzenlenmelidir. Daha sonra Liste kapsamında olan ürünlere, İçkilere uygulanan ADR Limit Miktar muafiyeti (ADR Yönetmelik Referans 3.4.6) ve Parfümlere uygulanan Hariç Miktar muafiyeti (ADR Yönetmelik Referans 3.5.1.2)  uygulanmalıdır.